La xarxa elèctrica de FEDA té uns 700 quilòmetres de cables i el 84% està soterrat. És un valor molt elevat per a un país amb una orografia de muntanya on hi ha moltes dificultats per trobar solucions per soterrar les línies elèctriques.

El soterrament de les línies ajuda a conservar el paisatge, és un element de seguretat important que beneficia la qualitat del servei en tenir molts menys problemes tècnics perquè no pateix les inclemències del temps.


Sol.licita'ns més informació