La xarxa elèctrica de FEDA té uns 700 quilòmetres de cables i el 84% està soterrat, principalment la xarxa de mitjana tensió per a la distribució fins als edificis. És un valor molt elevat per a un país amb una orografia de muntanya on hi ha moltes dificultats per trobar solucions per soterrar les línies elèctriques.

Les línies d'alta tensió interconnecten el Principat amb els països veïns, des d'on s'importa l'electricitat necessària, ja que Andorra només produeix al voltant d'un 20% de l'electricitat que consumeix al cap d'un any. Els trams Encamp-La Gonarda-Ransol-Grau Roig en doble circuit es van inaugurar el 2023 i representen un gran pas per a la modernització, seguretat, redundància i eficiència de la xarxa. 


Sol.licita'ns més informació