Memòria de sostenibilitat 2020

La nostra missió és satisfer les necessitats energètiques dels clients i clientes aportant solucions sostenibles i modernes, aprotant els recursos propis i fomentant la implicació dels agents socioeconòmics del país.

A través de 3 pilars estratègics:

• Canvi climàtic

• Digitalització

• Motor econòmic

I amb un compromís global.

Dades RSC 2020


Sol.licita'ns més informació