2014

2013

variació

Dades tècniques

Consum global en GWh

565,7

581,8

-2,8%

Producció total d’Andorra en GWh

126,8

114,7

10,6%

Producció hidroelèctrica en GWh

113,4

101,8

11,4%

Producció del Centre de Tractament de Residus en GWh

13,4

12,9

3,9%

Energia distribuïda a clients directes

67,7%

67,3%

0,5%

Línies de distribució en km

628,9

618,2

1,7%

Línies de distribució soterrades

88,7%

88,5%

0,3%

Potència màxima en MW

124,9

120,8

3,4%

Dia màxim consum en MWh

2.346

2.303

1,9%

Dia mínim consum en MWh

1.025

1.065

-3,8%

 

 

2014

2013

variació

Dades econòmiques i financeres
En milers d’euros

Xifra de negoci

58.538

59.004

-0,79%

Resultat brut d’explotació EBITDA

Cash flow

19.787

17.725

11,63%

Benefici net

11.872

8.625

37,65%

Inversions

8.701

4.791

81,61%

Immobilitzat net

145.886

145.005

0,61%

Fons propis

151.725

143.896

5,44%

ROIC (retorn capital invertit)

7,8%

5,7%

37,2%

ROE (rendibilitat sobre fons propis)

8,4%

6,6%

28,0%

ROA (rendibilitat sobre actiu net)

6,6%

4,9%

34,3%

 

 

2014

2013

variació

Qualitat del servei

TIEPI (temps d’interrupcions equivalent a la potència instal·lada en mitjana tensió)

0h 07'

0h 09'

-22,0%

 

Clients

Nombre clients en BT (contractes)

32.349

31.839

1,6%

Potència contractada clients BT en kW

391.290

386.345

1,28%

 

Recursos humans

Empleats el 31 de desembre

98

100,5

-2,00%

Percentatge plantilla que ha rebut formació

99,0%

91,0%

8,77%

Índex sinistralitat

2,7%

0,0%

 

 


Sol.licita'ns més informació