Tarifes de contractació (BOPA del 28/12/2005) 

Quin cost té una alta de subministrament elèctric?

El cost de la contractació del servei inclou diferents conceptes:

  • La connexió (drets d’embrancament), al preu de 57,48 € IGI inclòs.
  • La bestreta (import corresponent a un consum de 100 hores, per la potència contractada i pel Te del tram 2, que es retorna en donar de baixa el contracte).

Quin cost té un canvi de domicili?

El cost d’un canvi de domicili de subministrament inclou:

  • El canvi de domicili (drets de trasllat), al preu de 57,48 € IGI inclòs.
  • L’actualització de la bestreta pagada en el moment de fer la contractació. 

Quin cost té una modificació del contracte per un canvi en la meva instal·lació?

El cost d’una modificació del contracte inclou:

  • Els drets pel canvi de potència, de tensió i/o de tipus de tarifa, al preu de 42,85 €.
  • L’actualització de la bestreta pagada en el moment de fer la contractació.

Sol.licita'ns més informació