Referència


L'identificació de l'usuari es fa pel seu número de compte contracte. (núm. CC)

Segons el banc amb el qual treballeu, aquesta dada la trobareu de la següent manera:

Titular
Identificació de l'usuari amb el seu nom i cognoms.

Adreça
Domicili del subministrament.

Es pot tornar a presentar al banc un rebut retornat?

Un cop el banc ha retornat un rebut, aquest no es torna a presentar. El pagament del rebut el pot fer el titular del contracte o una altra persona, en efectiu o mitjançant targeta de crèdit, en una de les nostres oficines, o bé mitjançant el banc, abonant l’import al compte corrent de FEDA i enviant el comprovant per correu electrònic a l’adreça .


Sol.licita'ns més informació