La central alberga el despatx elèctric d’explotació. El despatx elèctric d’explotació és el centre neuràlgic del subministrament d’energia elèctrica d'Andorra. Des d’aquest despatx es controla en tot moment la totalitat de la xarxa elèctrica.

Es pot saber l’estat dels moviments d’energia, les quantitats que transiten per les diferents línies i l’estat de funcionament del conjunt del sistema elèctric. La seva funció és permetre’n l’explotació, a més de controlar-la. Es poden telecomandar les maniobres en cas de canviar el règim d’alimentació d’una part de la xarxa, tant si és per resoldre una avaria com per efectuar treballs d’extensió o de manteniment. El despatx elèctric d’explotació equilibra en tot moment la demanda elèctrica del país amb la generació i la importació d’electricitat. Evidentment, el servei és permanent al llarg de l’any. És el lloc on es tracten tots els incidents i les avaries de la xarxa. És un local de vital importància per a la gestió del subministrament elèctric, és el cor de tot el sistema elèctric d’Andorra.


Sol.licita'ns més informació