Infraestructures de producció

Les infraestructures de generació d'electricitat de FEDA, com la central hidroelèctrica o el parc solar de Grau Roig

Despatx elèctric d'explotació

Centre neuràlgic de la importació, transport, distribució i subministrament d'energia elèctrica d'Andorra. Un espai per controlar i comandar tota la xarxa elèctrica i les xarxes de fred i calor.

Línies elèctriques

Informació sobre les línies de mitjana i alta tensió de FEDA a Andorra, línies soterrades i aèries.

Estacions transformadores i repartidores (ETR)

Les estacions transformadores i repartidores ETR de FEDA a Andorra, que permeten transformar l'electricitat produïda i importada en alta tensió per ser distribuïda en mitjana tensió fins a les cases i les empreses


Sol.licita'ns més informació