Quin cost té una alta de subministrament elèctric?

El cost de la contractació del servei varia segons el tipus de tarifa contractada i inclou diferents conceptes: BOPA 28/12/2005

  • La connexió (drets d’embrancament): tarifes blaves 104,50 €, tarifes vermelles 344,85 €, tarifes verdes 694,93 € (IGI inclòs).
  • La bestreta (import corresponent a un consum de 100 hores -tarifes blaves- o de 50 hores -tarifes vermelles i verdes-, per la potència contractada i pel preu del Te, que es retorna en donar de baixa el contracte).

Quin cost té un canvi de domicili?

El cost d’un canvi de domicili de subministrament inclou:

  • El canvi de domicili (drets de trasllat), al preu de 57,48 € IGI inclòs.
  • L’actualització de la bestreta pagada en el moment de fer la contractació.

Nota: es considera que té lloc un canvi de domicili si al nou local es manté la mateixa modalitat de tarifa (blaves professionals, vermelles, verdes). Si el trasllat implica un canvi de modalitat de tarifa, cal fer un nou contracte.

Quin cost té una modificació del contracte per un canvi en la meva instal·lació?

El cost d’una modificació del contracte inclou:

  • Els drets pel canvi de potència, de tensió i/o de tarifa, al preu de 42,85 € IGI inclòs..
  • L’actualització de la bestreta pagada en el moment de fer la contractació.

Nota: la modificació del contracte només es pot fer dins d’una mateixa modalitat de tarifa (blaves professionals, vermelles, verdes). Si la modificació implica un canvi de modalitat, cal fer un nou contracte.


Sol.licita'ns més informació