Energia solar fotovoltaica

L'electricitat és una de les formes d’energia més versàtils, i que més s’adapten a cada necessitat. La seva utilització és tan extensa, que difícilment podria existir una societat tecnològicament avançada sense fer-ne ús. Avui en dia, milers d’aparells utilitzen l’electricitat com a font d’energia, fet que ha provocat un gran augment de la demanda. L’escassetat de combustibles fòssils com el petroli, el gas, el carbó, i la necessitat de cuidar el medi ambient, han obligat les administracions a fomentar el desenvolupament de les energies renovables.

L’any 2013, el Govern d’Andorra va aprovar els reglaments de regulació de l’activitat de generació elèctrica d’origen fotovoltaic. En els reglaments, s’estableixen els procediments fixats tant per a  la construcció d’instal·lacions, com per a les condicions de compra de l’energia generada.

Pel que fa a la construcció, s’estableix que les instal·lacions fotovoltaiques han d'estar sempre ubicades sobre edificis i en paral·lel a la coberta, i amb una potència màxima autoritzada de 500 kW per instal·lació.

Pel que fa a la compra, s’estableix que periòdicament el Govern publicarà convocatòries per una potència global i unes tarifes de retribució. Aquestes tarifes s’actualitzaran anyalment amb el 25% de l’índex de preus al consum, durant un període de 20 anys.

Des que es va iniciar aquest procés, el Govern d’Andorra ha publicat dues convocatòries, que es detallen a continuació.

 

Any 2013: quota de potència de 1050 kW repartida de la següent manera:

600 kW per una potència màxima igual o inferior a 20 kW preu tarifa 0,24 €/kWh.

450 kW per una potència màxima superior a 20 kW preu tarifa 0,20 €/kWh.

 

Any 2014: quota de potència de 1000 kW repartida de la següent manera:

250 kW per una potència màxima igual o inferior a 20 kW preu tarifa 0,24 €/kWh.

750 kW per una potència màxima superior a 20 kW preu tarifa 0,20 €/kWh.

17 instal·lacions amb un total de 204,61 kW instal·lats, estan connectades a la xarxa de FEDA, i contribueixen a la producció nacional d’energia elèctrica.

Tota la informació que fa referència a la regulació de l’activitat de generació elèctrica d’origen fotovoltaic a Andorra, la podeu trobar a: http://www.mediambient.ad/energia/generacio-d-energia-electrica-d-origen-fotovoltaic


Sol.licita'ns més informació