Consell d’Administració

President

M.I. Sr. Xavier ESPOT ZAMORA

Cap de Govern

Representants del Govern

                                                                                                  

M.I. Sr. Guillem CASAL FONT                                                       David FORNÉ MASSONI                                                                Silvia CALVÓ ARMENGOL

Ministre de Medi Ambient, Agricultura                                       Secretari d'Estat de transició energètica                                   Cap del Gabinet del Cap de Govern

i Ramaderia i portaveu del Govern

Representants de la Direcció

                                                                            

Albert MOLES BETRIU                                                                Marta SUÑÉ MANICH                                                                       Elisabet SERRANO SERRANO

Director General de FEDA                                                           Vocal designada pel Cap de Govern                                              Secretària del Consell

Equip directiu

Director General

Albert MOLES BETRIU

Directora Financera

Marta SUÑÉ MANICH

Director d’Infraestructures i Tecnologia

Miquel GALERA ZAMORA

Director de Tecnologies de la Informació

Daniel FERNÁNDEZ GARCÍA

Director de Noves Infraestructures i d'Operacions (en funcions)

Jordi TRAVÉ OBIOLS

Director de Mercats

Jordi DEJUAN ANTILLACH

Director d'Enginyeria

Marc CALVET ALSINA

Director Fotovoltaica

Antonio CANALES JULIÁN

Director de Persones i Cultura

Sergio MILLAN BARRERA

Directora de Sostenibilitat, Comunicació i Relació amb el client

Nerea MORENO DE SALVADOR


Sol.licita'ns més informació