Memòries de sostenibilitat

Totes les memòries de sostenibilitat de FEDA dels últims anys amb dades de producció, consum, renovables, etc. amb l'objectiu de desenvolupar la responsabilitat social corporativa i la transparència.

Estats financers

Memòries dels estats financers de FEDA i les seves filials dels últims anys amb l'informe econòmic i els comptes.

Pla d'igualtat de gènere

El Pla d'igualtat de gènere de FEDA és pioner a Andorra i des del 2019 busca aprofundir en la protecció dels drets de les dones en l'àmbit laboral

Dossiers de premsa

Llistat de dossiers de premsa anual de FEDA.


Sol.licita'ns més informació