Pla d'igualtat de gènere

La igualtat de gènere és un dret fonamental que s'ha de respectar i garantir en l'àmbit laboral. Amb aquest objectiu, durant l'any 2019 un equip de treballadors i treballadores de FEDA van ser pioners, avançant-se a la futura Llei d'Igualtat, i van elaborar el primer Pla d'igualtat de gènere de FEDA, que recollia l'anàlisi de la situació de l'entitat i alhora proposava mesures de millora per garantir la igualtat en tots els àmbits.

El 2023, el Comitè d'Igualtat de FEDA va recollir l'esperit del primer pla i part de les mesures que allí s'aplicaven, i després de fer una anàlisi de la situació, va elaborar el segon Pla d'Igualtat de FEDA per al període 2023-2026. Aquest ja inclou les filials com són FEDA Ecoterm i FEDA Solucions, així com CTRASA.

El pla recull accions en els àmbits de la contractació i selecció, la retribució dels llocs de treball, la formació, la conciliació i la responsabilitat, mecanismes i protocol de l'assetjament, visibilització de les dones, ús del llenguatge inclusiu i salut laboral.

Aquest pla ha estat aprovat pel Consell d'Administració de FEDA i compta amb el compromís ferm de la direcció de tirar endavant les mesures proposades.

 Pla d'Igualtat 2023 - 2026


Sol.licita'ns més informació