Pla d'igualtat de gènere

La igualtat de gènere és un dret fonamental que s’ha de respectar i garantir en l’àmbit laboral. Amb aquest objectiu, durant l’any 2019 un equip de treballadors i treballadores de FEDA han elaborat el Pla d’igualtat de gènere de FEDA, que recull l’anàlisi de la situació actual de l’entitat i alhora proposa mesures de millora per garantir la igualtat en tots els àmbits.

Tot i que la situació de partida es considera molt bona perquè hi ha mesures per garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés al treball, hi ha graelles salarials que eviten la bretxa salarial entre dones i homes, i hi ha una percepció global de no discriminació, cal seguir avançant en aquesta línia.

Aquest pla ha estat aprovat pel Consell d’Administració de FEDA i compta amb el compromís ferm de la direcció de tirar endavant les mesures proposades.


Document Pla d'Igualtat de Gènere


Sol.licita'ns més informació