Tarifes elèctriques (BOPA 19/12/2018)

La facturació mensual del subministrament d’energia elèctrica inclou l’import de l’energia consumida (nombre de kWh x terme d’energia), el de la potència (potència contractada x terme de potència), el del lloguer o el manteniment dels aparells de mesura, i l’IGI.

El terme d’energia (Te) és el preu a què es factura cada kWh consumit. El terme de potència (Tp) és una quantitat que es factura mensualment per cada kW de potència contractada.

El terme d’energia (Te) a aplicar en la facturació del nombre de kWh consumits varia segons en quin dels quatre trams establerts se situa el consum mitjà diari del període de facturació (tram 1: fins a 3,33 kWh/dia; tram 2: de 3,34 a 20,00 kWh/dia; tram 3: de 20,01 a 33,33 kWh/dia; tram 4: més de 33,33 kWh/dia).

Condicions especials

Mínim. Hi ha establert un consum mensual mínim, fixat en 20 vegades la potència contractada. Si el consum mensual en kWh és inferior a aquest mínim, es factura el consum real al preu del terme d’energia del tram que correspongui, i la diferència entre el consum real i el mínim esmentat es factura al preu del terme d’energia de mínim del mateix tram (Tem1 o Tem2).

Tarifa social. És una tarifa que s’aplica als subministraments domèstics contractats per les persones físiques que reuneixin aquestes condicions i que ho sol•licitin.

Calefacció per acumulació. Si l’usuari final disposa d’aparells d’acumulació (un aparell es considera d’acumulació quan la càrrega de la seva capacitat d’acumulació es fa exclusivament en hores de nit), pot reduir la potència dels aparells d’acumulació en la potència a contractar. Per poder-ho fer cal que es detalli en el Butlletí d’instal·lacions elèctriques la potència màxima simultània de la instal·lació (PMA) i la potència a contractar que correspon al funcionament normal de la instal·lació sense els aparells d’acumulació.

Tarifa plana

Codi tarifa

Terme de potència (Tp

Te tram 1 (Te1) [0-100 kWh]

Te tram 2 (Te2) [100-600 kWh]

Te tram 3 (Te3) [600-1.000 kWh]

Te tram 4 (Te4) [+ de 1.000 kWh

Te mínims tram 1 (Tem1)

Te mínims trams 2, 3 i 4 (Tem2)

BDP

140 cts €/kW

10,47 cts €/kWh

8,67 cts €/kWh

11,82 cts €/kWh

13,97 cts €/kWh

10,47 cts €/kWh

7,53 cts €/kWh

Tarifa amb discriminació horària 

(només per a una potència igual o superior a 8,8 kW)  

Codi tarifa

Terme de potència (Tp

Te tram 1 (Te1) [0-100 kWh]

Te tram 2 (Te2) [100-600 kWh]

Te tram 3 (Te3) [600-1.000 kWh]

Te tram 4 (Te4) [+ de 1.000 kWh

Te nit (Ten) [de 23 a 8 h]

Te mínims tram 1 (Tem1)

Te mínims trams 2, 3 i 4 (Tem2)

BDH

141 cts €/kW

10,97 cts €/kWh

9,78 cts €/kWh

12,37 cts €/kWh

14,62cts €/kWh

6,98cts €/kW

10,97cts €/kWh

7,88 cts €/kWh

Tarifa social

(només per a una potència fins a 3,3 kW; vegeu les altres condicions prement aquí)  

Codi tarifa

Terme de potència (Tp

Te tram 1 (Te1) [0-100 kWh]

Te tram 2 (Te2) [100-600 kWh]

Te tram 3 (Te3) [600-1.000 kWh]

Te tram 4 (Te4) [+ de 1.000 kWh

Te mínims tram 1 (Tem1)

Te mínims trams 2, 3 i 4 (Tem2)

BDS

0 cts €/kW

10,47 cts €/kWh

8,67 cts €/kWh

11,82 cts €/kWh

13,97 cts €/kWh

10,47 cts €/kWh

7,53 cts €/kWh

 


Sol.licita'ns més informació