CLIENTS  USUARIS BUTLLETÍ INFORMATIU |  VIDEOVIGILÀNCIA
POLÍTICA DE PRIVADESA CLIENTS

Informació bàsica sobre Protecció de Dades Personals

Responsable: Forces Elèctriques d’Andorra (“FEDA”)

DPD: dpd@feda.ad

Finalitats: Gestionar els productes i serveis contractats amb FEDA,  complir amb les obligacions legals, gestionar els serveis web, recollir informació quan es navega per la nostra web, donar resposta a les seves sol·licituds d’informació, queixes o suggeriments així com gestionar les seves sol·licituds d’exercici de drets.

Legitimació: Execució del contracte, consentiment i compliment d’obligacions legals.

Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

Podran tenir accés a les seves dades personals altres empreses del grup si prèviament en ha manifestat el seu consentiment així com els proveïdors de serveis que FEDA contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d’encarregat del tractament.

Drets: d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades personals en els casos i amb l’abast que estableixi la normativa d’aplicació en cada moment.  Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment si el tractament està basat en aquet consentiment, sense que la seva retirada afecti la licitud del tractament previ. Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

     Pot consultar més informació sobre la política de protecció de dades de FEDA en el desplegable/clicant aquí 

Política de privadesa

1.- Responsable del tractament de les seves dades personals i delegat de protecció de dades:

a) Responsable del tractament: Forces Elèctriques d’Andorra (d’ara endavant, “FEDA”), domiciliada a l’Avinguda la Bartra, S/N, AD200 Encamp (Principat d’Andorra), amb número de registre tributari U-132950-X.

b) Delegat de Protecció de Dades: Vostè pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades mitjançant el correu electrònic dpd@feda.ad

2.- Categories de dades personals

Una dada personal és tota aquella informació que identifica directament o que permet identificar a una persona física, entre d’altres, el nom, l’adreça de correu electrònic o el número de telèfon. És possible que algunes d’aquestes dades ens les faciliti directament al contractar el subministrament elèctric, però d’altres poden haver-se generat durant la relació amb FEDA, com per exemple el seu consum de llum.

Les dades que FEDA podrà tractar s’agrupen en les següents categories:

 • Dades recollides al registre com a client, al contracte o facilitades posteriorment durant la relació contractual: nom, cognoms, passaport, telèfon, tarifa contractada i les dades d’ubicació geogràfica.
 • Dades derivades de la prestació de serveis durant la relació contractual: els relacionats amb l’atenció que es pugui prestar des de FEDA quan s’hagi sol·licitat, o les incidències resoltes o en curs, les sol·licituds relatives a la tarifa contractada, el consum històric del seu comptador de subministrament intel·ligent, l’historial de facturació, i les dades que puguin recavar-se de les visites a la nostra web mitjançant la utilització de “cookies”. Pot consultar més informació en relació a les cookies clicant aquí.
 • Dades facilitades als formularis disponibles a la web per contactar amb FEDA, per la demanda d’informació, queixes o suggeriments: nom, cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon, i adreça postal.

3.- Disposicions relatives al tractament de dades personals de tercers i/o de menors:

3.1.- No es poden facilitar dades personals que no siguin de titularitat de la persona que les facilita. No obstant, en cas que fos justificable que això succeeixi, la persona que faciliti les dades personals assumeix la responsabilitat d’informar prèviament al titular d’aquestes de tot el previst en aquesta política de privadesa.

3.2.- En els supòsits de tractament de dades personals d’un menor d’edat, aquest garanteix a FEDA que compta amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela per a que FEDA tracti les referides dades personals de conformitat amb l’establert en aquesta política de privadesa. D’igual manera, en els supòsits de tractament de dades personals d’una persona que tingui els seus drets limitats, aquesta garanteix a FEDA que compta amb l’autorització dels titulars de la seva tutela o curatela per a que FEDA tracti les referides dades personals de conformitat amb l’establert en aquesta política de privadesa.

4.- Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals:

4.1.- Finalitats dels tractaments:

FEDA podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació:

a) Gestionar la contractació del servei de subministrament elèctric: FEDA recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar el procediment de contractació. El subministrament de les seves dades personals per aquesta finalitat és voluntari, tot i que, en cas de no facilitar-se les referides dades personals, no es podrà contractar el corresponent servei.

b) Quan ja sigui client, amb la finalitat de millorar la qualitat del servei, les seves dades podran ser utilitzades per atendre les seves consultes i peticions per tots els nostres canals d’atenció (incloent els canals telefònics, presencials i les webs), realitzar-li comunicacions informatives i enquestes de satisfacció i facturar-li el subministrament energètic.

c) En cas que vostè s’hagi donat d’alta a l’Oficina Virtual de la web, les seves dades personals podran ser tractades amb la finalitat de gestionar els serveis de què disposa com usuari de la web, per exemple el “servei de factura electrònica” pel que necessitarem utilitzar la seva adreça de correu electrònic com a mitjà d’enviament.

d) Les seves dades també podran ser tractades per complir amb qualsevol tipus d’obligació legal com realitzar les gestions que resultin necessàries per al bon funcionament del subministrament o atendre requeriments de l’autoritat judicial, entre d’altres.

e) Realitzar comunicacions comercials sobre productes o serveis de FEDA. Aquest tractament el durem a terme per a poder oferir-li informació sobre serveis de FEDA relacionats amb l’àmbit de l’activitat energètica o sobre serveis afins amb el servei contractat.

f) Dades relatives a la seva navegació als llocs web de FEDA, previ consentiment a la utilització de cookies. Les pàgines web de FEDA utilitzen una tecnologia denominada “cookies” per recavar informació sobre les interaccions que pugui realitzar a les seves pàgines web, sempre que, vostè hagi autoritzat el seu ús. Pot conèixer en detall el funcionament d’aquesta tecnologia i la manera en què pot consentir o no la seva utilització consultant la Política de Cookies clicant aquí.

g) Finalment, FEDA tractarà les seves dades de contacte (nom, cognoms, correu electrònic i telèfon de contacte) per autenticar, en la mesura del possible, la validesa de les sol·licituds d’exercici de drets (veure l’apartat 6 d’aquesta política de privadesa) i per comunicar-li qualsevol violació de seguretat que pugui comportar un alt risc per als seus drets i llibertats.

4.2.-Base jurídica dels tractaments:

Les seves dades personals podran ésser objecte de tractament de conformitat amb una o varies de les següents bases jurídiques:

a) L’execució del corresponent contracte;

b) El consentiment inequívoc que vostè manifesta en contactar amb nosaltres mitjançant els formularis i correus electrònics que aquesta Web posa a la seva disposició, vinculat al nostre interès legítim per a atendre la seva sol·licitud, consulta, notificació o reclamació i per autoritzar la descàrrega de les cookies (galetes) i resta de tecnologies de rastreig que no són necessàries per al correcte funcionament del lloc web en el dispositiu amb el qual vostè accedeix a aquesta Web; i,

c) El compliment d’obligacions legals.

4.3.- Termini de conservació de les dades personals:

En general, les seves dades personals es conservaran durant el termini necessari per a la consecució de les finalitats establertes en aquesta política de privadesa, així com de les diferents normatives de prescripció aplicables, suprimint-les al cap d’un any en què aquestes deixin de tenir utilitat per a les presents finalitats i/o obligacions legals. No obstant les seves dades personals seran conservades durant tot el temps que triguin en prescriure les responsabilitats legals derivades del tractament de què es tracti, de conformitat amb la legislació aplicable.

5.- Categories de destinataris, inclosos els prestadors de serveis, i transferències a tercers països o organitzacions Internacionals (transferències internacionals):

5.1.- En cas que, per a aconseguir les finalitats anteriorment mencionades, sigui necessari, les seves dades personals podran comunicar-se a les següents categories de destinataris:

a) Proveïdors de serveis de FEDA que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti, el que realitzaran segons les instruccions de FEDA i de conformitat amb aquesta política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat;

b) Tercers que no tinguin relació amb FEDA, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per a: (1) complir qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicable; (2) fer complir els termes i condicions del producte i/o serveis adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions; (3) i/o detectar, prevenir o abordar d’altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics; i

c) Administracions Públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per a les finalitats en elles definides.

5.2.- FEDA només realitza transferències internacionals de dades personals a països de la Unió Europea, d’acord amb l’establert per l’article 43 de la Llei 29/2021 Qualificada de Protecció de Dades Personals (d’ara endavant, “la LQPD”) i per l’article 44 del Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea (d’ara endavant, “l’RGPD”).

6.- Drets en relació amb les seves dades personals:

En compliment de la LQPD, i els reglaments que s’aprovin, FEDA l’informa que, per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les seves dades personals, i a oposar-se al tractament automatitzat de dades destinat a avaluar i elaborar perfils, així com a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, reconeguts a la referida normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic dpd@feda.ad a la que hi haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document acreditatiu.

Així mateix, vostè té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

7.- Seguretat:

FEDA li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades personals està sotmès a la més estricta confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

8.- Canvis en la Política de Privadesa:

Aquesta política de privadesa està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment; per l’anterior, li recomanem que consulti aquesta política de privadesa de manera freqüent.

Darrera actualització:  10 de maig del 2022


POLÍTICA DE PRIVADESA USUARIS WEB CORPORATIVA

Informació bàsica sobre Protecció de Dades Personals

Responsable: Forces Elèctriques d’Andorra (“FEDA”)

DPD: dpd@feda.ad

Finalitats: Gestionar els serveis o accions sol·licitades a FEDA, les consultes, suggeriments i la gestió de comptes a l’Oficina Virtual que pugui realitzar mitjançant els formularis web, així com per gestionar les seves sol·licituds d’exercici de drets.

Legitimació: Execució del contracte, consentiment i compliment d’obligacions legals.

Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

Podran tenir accés a les seves dades personals altres empreses del grup si prèviament ens ha manifestat el seu consentiment així com els proveïdors de serveis que FEDA contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d’encarregat del tractament.

Drets: d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades personals en els casos i amb l’abast que estableixi la normativa d’aplicació en cada moment.  Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment si el tractament està basat en aquet consentiment, sense que la seva retirada afecti la licitud del tractament previ. Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control. 

     Pot consultar més informació sobre la política de protecció de dades de FEDA en el desplegable/clicant aquí 

Política de privadesa

1.- Responsable del tractament de les seves dades personals i delegat de protecció de dades:

a) Responsable del tractament: Forces Elèctriques d’Andorra (d’ara endavant, “FEDA”), domiciliada a l’Avinguda la Bartra, S/N, AD200 Encamp (Principat d’Andorra), amb número de registre tributari U-132950-X.

b) Delegat de Protecció de Dades: Vostè pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades mitjançant el correu electrònic dpd@feda.ad

2.- Categories de dades personals

Una dada personal és tota aquella informació que identifica directament o que permet identificar a una persona física, entre d’altres, el nom, l’adreça de correu electrònic o el número de telèfon. És possible que algunes d’aquestes dades ens les faciliti directament al contractar el subministrament elèctric, però d’altres poden haver-se generat durant la relació amb FEDA, com per exemple el seu consum de llum.

Les dades que FEDA podrà tractar s’agrupen en les següents categories:

 • Dades recollides al registre com a client, al contracte o facilitades posteriorment durant la relació contractual: nom, cognoms, passaport, telèfon, tarifa contractada i les dades d’ubicació geogràfica.
 • Dades derivades de la prestació de serveis durant la relació contractual: els relacionats amb l’atenció que es pugui prestar des de FEDA quan s’hagi sol·licitat, o les incidències resoltes o en curs, les sol·licituds relatives a la tarifa contractada, el consum històric del seu comptador de subministrament intel·ligent, del punt de subministrament, l’historial de facturació, i les dades que puguin recavar-se de les visites a la nostra web mitjançant la utilització de “cookies”. Pot consultar més informació en relació a les cookies clicant aquí.
 • Dades de candidats a llocs de treball oferts per FEDA: nom, cognom, telèfon, adreça de correu electrònic, currículum vitae, títols acadèmics i experiència professional.
 • Dades relatives a demandes d’informació, consultes o suggeriments rebuts: nom, cognom, telèfon, adreça de correu electrònic.

3.- Disposicions relatives al tractament de dades personals de menors i/o de tercers:

3.1.- No es poden facilitar dades personals que no siguin de titularitat de la persona que les facilita. No obstant això, en cas que fos justificable que això succeeixi, la persona que faciliti les dades personals assumeix la responsabilitat d’informar prèviament al titular d’aquestes de tot el previst en aquesta política de privadesa.

3.2.- En els supòsits de tractament de dades personals d’un menor d’edat, aquest garanteix a FEDA que compta amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela per a que FEDA tracti les referides dades personals de conformitat amb l’establert en aquesta política de privadesa. D’igual manera, en els supòsits de tractament de dades personals d’una persona que tingui els seus drets limitats, aquesta garanteix a FEDA que compta amb l’autorització dels titulars de la seva tutela o curatela per a que FEDA tracti les referides dades personals de conformitat amb l’establert en aquesta política de privadesa.

4.- Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals:

4.1.- Finalitats dels tractaments:

FEDA podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació:

a) Mitjançant el formulari i els correus electrònics de la pàgina de contacte d’aquesta Web, i d’aquesta política, FEDA recollirà i tractarà les seves dades personals juntament amb les quals puguem demanar a tercers, quan siguin necessàries, amb la finalitat de gestionar les seves sol·licituds d’informació o drets, i les seves consultes o reclamacions;

b) Mitjançant les cookies (galetes) i altres tecnologies de rastreig que FEDA posa al seu dispositiu quan visita aquesta Web, FEDA recollirà i tractarà les seves dades personals per a millorar la seva experiència i els nostres serveis analitzant la seva navegació i com interactua amb nosaltres en el conjunt de llocs web de FEDA i les seves filials, FEDA Solucions SAU i Capçalera d’Infraestructures Energètiques SAU, i per a poder mostrar-li publicitat en funció dels seus hàbits de navegació;

c) Mitjançant el formulari “Sol·licita'ns més informació”, que trobarà a totes les pàgines de la Web, i “Contacta’ns - Treballa amb nosaltres”, FEDA recollirà i tractarà les seves dades personals per atendre la seva sol·licitud d’informació, i per gestionar les seves sol·licituds proactives d'ocupació així com els processos de selecció que s’estiguin duent a terme dins la nostra organització;

d) Mitjançant els formularis del servei d’oficina virtual, FEDA recollirà i tractarà les seves dades personals per crear-li i gestionar el seu compte d’usuari de l'Oficina Virtual, donar-lo de baixa, permeti-li un canvi de domiciliació bancaria, atendre les seves queixes i suggeriments, i permeti-li enviar-nos una lectura del seu comptador, entre d’altres; i

e) Finalment, FEDA tractarà les seves dades de contacte (nom, cognoms, correu electrònic i telèfon de contacte) per autenticar, en la mesura del possible, la validesa de les sol·licituds d’exercici de drets (veure l’apartat 6 d’aquesta política de privadesa) i per comunicar-li qualsevol violació de seguretat que pugui comportar un alt risc per als seus drets i llibertats.

FEDA l’informa que no tractarà les seves dades amb la finalitat d’elaborar decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.

4.2.-Base jurídica dels tractaments:

Les seves dades personals podran ésser objecte de tractament de conformitat amb una o varies de les següents bases jurídiques:

a)  L’execució del corresponent contracte;

b) El consentiment inequívoc que vostè manifesta en contactar amb nosaltres mitjançant els formularis i correus electrònics que aquesta Web posa a la seva disposició, vinculat al nostre interès legítim per a atendre la seva sol·licitud, consulta, notificació o reclamació, per informar-lo de noves convocatòries de places fixes, cas que hagi emplenat el formulari per treballar amb nosaltres, i per autoritzar la descàrrega de les cookies (galetes) i resta de tecnologies de rastreig que no són necessàries per al correcte funcionament del lloc web en el dispositiu amb el qual vostè accedeix a aquesta Web; i,

c) El compliment d’obligacions legals.         

4.3.- Termini de conservació de les dades personals:

En general, les seves dades personals es conservaran durant el termini necessari per a la consecució de les finalitats establertes en aquesta política de privadesa, així com de les diferents normatives de prescripció aplicables, suprimint-les al cap d’un any en què aquestes deixin de tenir utilitat per a les presents finalitats i/o obligacions legals. No obstant, les seves dades personals seran conservades durant tot el temps que triguin en prescriure les responsabilitats legals derivades del tractament de què es tracti, de conformitat amb la legislació aplicable.

5.- Categories de destinataris, inclosos els prestadors de serveis, i transferències a tercers països o organitzacions Internacionals (transferències internacionals):

5.1.- En cas que, per a aconseguir les finalitats anteriorment mencionades, sigui necessari, les seves dades personals podran comunicar-se a les següents categories de destinataris:

a) Proveïdors de serveis de FEDA que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti, el que realitzaran segons les instruccions de FEDA i de conformitat amb aquesta política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat;

b) Tercers que no tinguin relació amb FEDA, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per a: (1) complir qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicable; (2) fer complir els termes i condicions del producte i/o serveis adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions; (3) i/o detectar, prevenir o abordar d’altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics; i

c) Administracions Públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per a les finalitats en elles definides.

5.2.- FEDA només realitza transferències internacionals de dades personals a països de la Unió Europea, d’acord amb l’establert per l’article 43 de la Llei 29/2021 Qualificada de Protecció de Dades Personals (d’ara endavant, “la LQPD”) i per l’article 44 del Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea (d’ara endavant, “l’RGPD”).

6.- Drets en relació amb les seves dades personals:

En compliment de la LQPD, i els reglaments que s’aprovin, FEDA l’informa que, per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les seves dades personals, i a oposar-se al tractament automatitzat de dades destinat a avaluar i elaborar perfils, així com a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, reconeguts a la referida normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic dpd@feda.ad a la que hi haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document acreditatiu.

Així mateix, vostè té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

7.- Seguretat:

FEDA li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades personals està sotmès a la més estricta confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

8.- Canvis en la Política de Privadesa:

Aquesta política de privadesa està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment; per l’anterior, li recomanem que consulti aquesta política de privadesa de manera freqüent.

Darrera actualització:  10 de maig del 2022


POLÍTICA DE PRIVADESA RELATIVA AL BUTLLETÍ INFORMATIU

Informació bàsica sobre Protecció de Dades Personals

Responsable: Forces Elèctriques d’Andorra (“FEDA”)

DPD: dpd@feda.ad

Finalitats: Enviament del butlletí informatiu que es remet de manera electrònica, així com per gestionar les seves sol·licituds d’exercici de drets.

Legitimació: Consentiment.

Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

Podran tenir accés a les seves dades personals altres empreses del grup si prèviament ens ha manifestat el seu consentiment així com els proveïdors de serveis que FEDA contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d’encarregat del tractament.

Drets: d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades personals en els casos i amb l’abast que estableixi la normativa d’aplicació en cada moment.  Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment si el tractament està basat en aquet consentiment, sense que la seva retirada afecti la licitud del tractament previ. Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

     Pot consultar més informació sobre la política de protecció de dades de FEDA en el desplegable/clicant aquí 

Política de privadesa

1.- Responsable del tractament de les seves dades personals i delegat de protecció de dades:

a) Responsable del tractament: Forces Elèctriques d’Andorra (d’ara endavant, “FEDA”), domiciliada a l’Avinguda la Bartra, S/N, AD200 Encamp (Principat d’Andorra), amb número de registre tributari U-132950-X.

b) Delegat de Protecció de Dades: Vostè pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades mitjançant el correu electrònic dpd@feda.ad

 

2.- Categories de dades personals

Una dada personal és tota aquella informació que identifica directament o que permet identificar a una persona física, entre d’altres, el nom, l’adreça de correu electrònic o el número de telèfon. És possible que algunes d’aquestes dades ens les faciliti directament al contractar el subministrament elèctric, però d’altres poden haver-se generat durant la relació amb FEDA, com per exemple el seu consum de llum.

Les dades que FEDA podrà tractar s’agrupen en les següents categories:

 • Dades recollides en el moment de la subscripció al butlletí: nom i cognoms i adreça de correu electrònic.
 • Dades derivades de la prestació de serveis durant el termini de subscripció voluntària: les relacionades amb l’atenció o informació que es pugui prestar des de FEDA quan s’hagi sol·licitat, o les incidències resoltes o en curs, i les dades que puguin recavar-se de les visites a la nostra web mitjançant la utilització de “cookies”. Pot consultar més informació en relació a les cookies clicant aquí.
 • Dades relatives a demandes d’informació, consultes o suggeriments rebuts: nom, cognom, telèfon, adreça de correu electrònic.

3.- Disposicions relatives al tractament de dades personals de menors i/o de tercers:

3.1.- No es poden facilitar dades personals que no siguin de titularitat de la persona que les facilita. No obstant això, en cas que fos justificable que això succeeixi, la persona que faciliti les dades personals assumeix la responsabilitat d’informar prèviament al titular d’aquestes de tot el previst en aquesta política de privadesa.

3.2.- En els supòsits de tractament de dades personals d’un menor d’edat, aquest garanteix a FEDA que compta amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela per a que FEDA tracti les referides dades personals de conformitat amb l’establert en aquesta política de privadesa. D’igual manera, en els supòsits de tractament de dades personals d’una persona que tingui els seus drets limitats, aquesta garanteix a FEDA que compta amb l’autorització dels titulars de la seva tutela o curatela per a que FEDA tracti les referides dades personals de conformitat amb l’establert en aquesta política de privadesa.

 

4.- Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals:

4.1.- Finalitats dels tractaments:

FEDA podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació:

a) Per enviar-li el butlletí informatiu en format electrònic al que vostè s’ha subscrit  voluntàriament mitjançant la pàgina web de FEDA o mitjançant els mitjans que FEDA habiliti a l’efecte. Aquest butlletí conté informació de FEDA i de les filials Capçalera d’Infraestructures Energètiques, SAU (FEDA ECOTERM) i FEDA SOLUCIONS, SAU.

b) Mitjançant les cookies (galetes) i altres tecnologies de rastreig que FEDA posa al seu dispositiu quan visita aquesta Web, FEDA recollirà i tractarà les seves dades personals per a millorar la seva experiència i els nostres serveis analitzant la seva navegació i com interactua amb nosaltres en el conjunt de llocs web de FEDA i les seves filials, FEDA ECOTERM i FEDA SOLUCIONS i per a poder mostrar-li publicitat en funció dels seus hàbits de navegació.

c) Finalment, FEDA tractarà les seves dades de contacte (nom, cognoms i correu electrònic) per autenticar, en la mesura del possible, la validesa de les sol·licituds d’exercici de drets (veure l’apartat 6 d’aquesta política de privadesa) i per comunicar-li qualsevol violació de seguretat que pugui comportar un alt risc per als seus drets i llibertats.

 

4.2.-Base jurídica dels tractaments:

Les seves dades personals podran ésser objecte de tractament de conformitat amb una o varies de les següents bases jurídiques:

a)     El consentiment inequívoc que vostè manifesta en subscriure’s al butlletí informatiu que aquesta Web posa a la seva disposició o els mitjans que FEDA habiliti a l’efecte, i per autoritzar la descàrrega de les cookies (galetes) i resta de tecnologies de rastreig que no són necessàries per al correcte funcionament del lloc web en el dispositiu amb el qual vostè accedeix a aquesta Web i

b)    El compliment d’obligacions legals per atendre les seves sol·licituds d’exercicis de drets que la normativa li reconeix.

4.3.- Termini de conservació de les dades personals:

En general, les seves dades personals es conservaran durant el termini necessari per a la consecució de les finalitats establertes en aquesta política de privadesa, així com de les diferents normatives de prescripció aplicables, suprimint-les al cap d’un any en què aquestes deixin de tenir utilitat per a les presents finalitats i/o obligacions legals. No obstant, les seves dades personals seran conservades durant tot el temps que triguin en prescriure les responsabilitats legals derivades del tractament de què es tracti, de conformitat amb la legislació aplicable.

 

5.- Categories de destinataris, inclosos els prestadors de serveis, i transferències a tercers països o organitzacions Internacionals (transferències internacionals):

5.1.- En cas que, per a aconseguir les finalitats anteriorment mencionades, sigui necessari, les seves dades personals podran comunicar-se a les següents categories de destinataris:

a) Proveïdors de serveis de FEDA que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti, el que realitzaran segons les instruccions de FEDA i de conformitat amb aquesta política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat;

b) Tercers que no tinguin relació amb FEDA, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per a: (1) complir qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicable; (2) fer complir els termes i condicions del producte i/o serveis adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions; (3) i/o detectar, prevenir o abordar d’altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics;i

c) Administracions Públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per a les finalitats en elles definides.

5.2.- FEDA només realitza transferències internacionals de dades personals a països de la Unió Europea, d’acord amb l’establert per l’article 43 de la Llei 29/2021 Qualificada de Protecció de Dades Personals (d’ara endavant, “la LQPD”) i per l’article 44 del Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea (d’ara endavant, “l’RGPD”).

 

6.- Drets en relació amb les seves dades personals:

 En compliment de la LQPD, i els reglaments que s’aprovin, FEDA l’informa que, per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les seves dades personals, i a oposar-se al tractament automatitzat de dades destinat a avaluar i elaborar perfils, així com a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, reconeguts a la referida normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic dpd@feda.ad a la que hi haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document acreditatiu.

Així mateix, vostè té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

7.- Seguretat:

FEDA li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades personals està sotmès a la més estricta confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

8.- Canvis en la Política de Privadesa:

Aquesta política de privadesa està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment; per l’anterior, li recomanem que consulti aquesta política de privadesa de manera freqüent.

Darrera actualització: 10 de maig del 2022


POLÍTICA DE PRIVADESA VIDEOVIGILÀNCIA

Informació bàsica sobre Protecció de Dades Personals

Responsable: Forces Elèctriques d’Andorra (“FEDA”)

DPD: dpd@feda.ad

Finalitats: Protegir la seguretat de l’establiment, i en concret per tal de garantir la seguretat de les persones, les instal·lacions i els béns a l’espai  que es troba videovigilat, així com la verificació del compliment de la normativa interna. 

Legitimació: Interès públic, interès legítim i compliment d’obligacions legals.

Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

Drets: d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades personals en els casos i amb l’abast que estableixi la normativa d’aplicació en cada moment.  Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment si el tractament està basat en aquet consentiment, sense que la seva retirada afecti la licitud del tractament previ. Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

     Pot consultar més informació sobre la política de protecció de dades relativa a la videovigilància de FEDA en el desplegable/clicant aquí 

Política de privadesa

1.- Responsable del tractament de les seves dades personals i delegat de protecció de dades:

a) Responsable del tractament: Forces Elèctriques d’Andorra (d’ara endavant, “FEDA”), domiciliada a l’Avinguda la Bartra, S/N, AD200 Encamp (Principat d’Andorra), amb número de registre tributari U-132950-X.

b) Delegat de Protecció de Dades: Vostè pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades mitjançant el correu electrònic dpd@feda.ad

 

2.- Categories de dades personals

Les dades que FEDA podrà tractar seran la imatge de les persones que s’ubiquin a la zona d’abast del sistema de videovigilància.

Les imatges recollides a través del Sistema de Videovigilància seran les corresponents a les següents instal·lacions:

 • Oficines de Prat de la Creu.
 • Estació Transformadora i Repartidora (ETR) de la Margineda.
 • ETR i Presa de Ransol.
 • ETR de Grau Roig.
 • ETR d’Encamp i magatzem.
 • Central de Cogeneració de Soldeu.
 • Casa de guardes d’Engolasters.
 • Museu de l’Electricitat.
 • Edifici de Serveis.
 • Central d’Encamp.
 • Presa dels Cortals.
 • Presa d’Ensagents.
 • Presa de la Vall del Riu.
 • Presa de Ramio.

3.- Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals:

3.1.- Finalitats dels tractaments:

FEDA podrà tractar les seves dades personals amb la finalitat de protegir la seguretat dels establiments on s’ha instal·lat el sistema de videovigilància i, en concret, per tal de garantir la seguretat de les persones, les instal·lacions i els béns als espais  que es troben videovigilats.

Així mateix quan concorri algun dels supòsits de visualització de les imatges enregistrades segons la normativa interna, aquestes podran ser utilitzades per verificar el compliment dels deures i obligacions dels col·laboradors de FEDA, tant interns com externs. En cas que de la visualització se’n desprenguin conductes contràries a la normativa interna de l’organització, FEDA es reserva el dret a emprendre les accions que consideri convenients..

3.2.- Base jurídica dels tractaments:

Les seves dades personals podran ésser objecte de tractament de conformitat amb una o varies de les següents bases jurídiques:

a) El tractament serà necessari pel compliment d’una missió en interès públic;

b) En interès legítim en la mesura en que les imatges poden ser utilitzades per l’obtenció de proves per a formular una posterior denúncia pel il·lícits o reclamació civil;  

c) El compliment d’obligacions legals. 

d) Així mateix, pel que fa a les finalitats relatives al compliment de la normativa, la base legitimadora es fonamenta en el contracte laboral preexistent entre ambdues parts.

3.3.- Termini de conservació de les dades personals:

En general, les imatges es conservaran durant el termini necessari per a la consecució de les finalitats establertes en aquesta política de privadesa, així com de les diferents normatives de prescripció aplicables, suprimint-les al cap d’un mes en què aquestes hagin estat gravades i, per tant, deixin de tenir utilitat per a les presents finalitats i/o obligacions legals en compliment amb la Recomanació 1/2015 de l’Agencia Andorrana de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb finalitat de videovigilància.


4.- Categories de destinataris, inclosos els prestadors de serveis, i transferències a tercers països o organitzacions Internacionals (transferències internacionals):

4.1.- En cas que, per a aconseguir les finalitats anteriorment mencionades, sigui necessari, les seves dades personals podran comunicar-se a les següents categories de destinataris:

a) Proveïdors de serveis de FEDA que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti, el que realitzaran segons les instruccions de FEDA i de conformitat amb aquesta política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat;

b) Tercers que no tinguin relació amb FEDA, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per a: (1) complir qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicable; (2) fer complir els termes i condicions del producte i/o serveis adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions; (3) i/o detectar, prevenir o abordar d’altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics;i

c) Administracions Públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per a les finalitats en elles definides.

4.2.- FEDA només realitza transferències internacionals de dades personals a països de la Unió Europea, d’acord amb l’establert per l’article 43 de la Llei 29/2021 Qualificada de Protecció de Dades Personals (d’ara endavant, “la LQPD”) i per l’article 44 del Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea (d’ara endavant, “l’RGPD”).

 

5.- Drets en relació amb les seves dades personals:

 En compliment de la LQPD, i els reglaments que s’aprovin, FEDA l’informa que, per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les seves dades personals, i a oposar-se al tractament automatitzat de dades destinat a avaluar i elaborar perfils, així com a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, reconeguts a la referida normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic dpd@feda.ad a la que hi haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document acreditatiu.

Així mateix, vostè té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

6.- Seguretat:

FEDA li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades personals està sotmès a la més estricta confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

7.- Canvis en la Política de Privadesa:

Aquesta política de privadesa està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment; per l’anterior, li recomanem que consulti aquesta política de privadesa de manera freqüent.

Darrera actualització: 10 de maig del 2022