Les obres i posada en funcionament de la nova línia de 110kV Encamp-Grau Roig, que substitueix la línia prèvia obsoleta, han finalitzat amb èxit. Així, des de la setmana passada, la totalitat de la nova línia funciona de forma normal i esdevé un pas més en la preparació de la xarxa per al futur i per al creixement de la demanda que comportin la calefacció elèctrica i la mobilitat, en el marc de la transició energètica.

L’última fase de la posada en marxa, la corresponent al tram de línia entre les ETR d’Encamp i de la Gonarda, s’ha posat en funcionament sense cap afectació a la clientela, tot i la complexitat dels treballs. Amb aquest últim segment dels quatre previstos es conclou un projecte previst al Pla sectorial d’infraestructures energètiques, que es va adjudicar l’estiu del 2021.

El director general de FEDA, Albert Moles, ha posat èmfasi en com l’entitat s’ha anticipat als fenòmens que s’accentuaran els pròxims anys com a conseqüència de, entre altres, l’increment de la mobilitat sostenible i els sistemes de calefacció elèctrics, renovant i reforçant la xarxa elèctrica amb diverses inversions en infraestructures. L’ETR de la Gonarda —la primera estació transformadora i repartidora de les Valls del Nord— i aquesta nova línia d’alta tensió, en són dos exemples acabats aquest any. Moles ha insistit que amb el final d’aquest cicle inversor es té ara un “actiu molt bo” per enfocar el futur i la transició energètica.

El director d’Enginyeria, Marc Calvet, per la seva banda, ha explicat que la nova línia permet triplicar la capacitat de transport d’electricitat actual, que en hores de màxima demanda es trobava prop del seu límit. Així, ajudarà a bascular el sistema elèctric entre les diferents fonts, descarregar les ETR de la Vall Central i, en general, realitzar el transport d’electricitat amb més flexibilitat perquè, com ha explicat Calvet, ara hi ha un doble circuit en aquesta branca de la xarxa. També ha de permetre absorbir l’electricitat generada per les potencials noves instal·lacions de producció amb renovables.

La finalització de la línia, en conjunció amb la posada en funcionament de l’ETR de la Gonarda, ha estat un treball de gran magnitud i complexitat que ha requerit la implicació de diversos equips de FEDA. En aquest sentit, Calvet ha destacat que les obres i maniobres tècniques s’han fet de manera que es preservés en tot moment el servei de subministrament per a la clientela en cas que hi hagués qualsevol imprevist.

A més, com en tots els projectes de FEDA, la minimització de l’impacte ambiental ha estat un aspecte clau. S’han fet estudis d’avaluació ambientals, florístics i s’han valorat diferents alternatives per tenir la millor integració a l’entorn. Entre altres, s’han utilitzat els drons i les imatges per ordinador per fer un mapeig del terreny que permetés preservar la vegetació al màxim possible tot garantint la seguretat de la instal·lació i s’ha traçat un recorregut que evita les crestes de les muntanyes per reduir l’impacte visual. Pel que fa a les pilones, s’han dimensionat per minimitzar les tones d’acer necessàries, el seu impacte en el sol i per incrementar la integració paisatgística. Els treballs s’han planificant en el període de reproducció del gall de bosc i les instal·lacions s’han adaptat per protegir el trencalòs.

Gràcies a la posada en funcionament de la nova línia de 110kV es podrà desmuntar l’antiga línia obsoleta, el traçat de la qual, a més, passa per zones urbanitzades de la Vall Oriental i terrenys particulars. Aquestes tasques es duran a terme durant el 2024. El nou traçat té una llargada d’uns 17,5 quilòmetres i es troba fora de nuclis urbans i amb totes les pilones en terrenys públics.

Està previst que la xarxa elèctrica es continuï reforçant amb la interconnexió amb Espanya, ja que poder abastir tota la demanda elèctrica a través de cadascuna de les dues fronteres aportarà major seguretat de subministrament i també una major flexibilitat i gestió de la importació d’energia.