La gestió de la prevenció de riscos tant laborals que mediambientals és essencial per assegurar les condicions de seguretat i salut en l’entorn laboral així que per mitigar els impactes de les activitats de FEDA en el medi.

Analitzar els nivells de risc , sistematitzar les pràctiques preventives i desenvolupar procediments i eines destinades a la minimització del risc són els principals àmbits d’incidència de la prevenció de riscos a FEDA.

L’actual sistema de gestió integrat a través del qual FEDA promou la millora continua en els àmbits de Seguretat i Salut en el Treball i Medi Ambient, està basat en les normes ISO 45001 de Salut i Seguretat en el Treball i ISO 14001 de Medi Ambient, implantades i certificades a FEDA des del 2009 (amb l’antiga OHSAS 18001) i 2011 respectivament.

La Política de Salut, Seguretat en el Treball i Medi ambient de FEDA tradueix el compromís de la Direcció en matèria de salut de les persones, prevenció de riscos i protecció del medi ambient i defineix els eixos referents a aquests àmbits.  

Obre la Política de Seguretat, Salut en el Treball i Medi Ambient de FEDA i les filials FEDA Ecoterm i FEDA Solucions actualitzada el 2024.


Sol.licita'ns més informació