La gestió de la prevenció de riscos tant laborals que mediambientals és essencial per assegurar les condicions de seguretat i salut en l’entorn laboral així que per mitigar els impactes de les activitats de FEDA en el medi.

Analitzar els nivells de risc , sistematitzar les pràctiques preventives i desenvolupar procediments i eines destinades a la minimització del risc són els principals àmbits d’incidència de la prevenció de risocs a FEDA.

Els sistemes de gestió segons la norma OHSAS 18001 (Salut i Seguretat en el Treball) i ISO 14001 (Medi ambient) implantats a FEDA i certificats des del 2009 i 2011 respectivament, vehicula la gestió i les actuacions que promouen la millora continua en aquests àmbits.

La Política de Salut, Seguretat en el Treball i Medi ambient de FEDA tradueix el compromís de la Direcció en matèria de prevenció de riscos així que marca els eixos de treball a 2 anys vista sobre aquests àmbits.

POLÍTICA SEGURETAT MEDI AMBIENT.PDF


Sol.licita'ns més informació