La seva potència instal·lada és de 19kWp amb 186 mòduls de 98Watts. Pot produir anyalment 27.000 kWh. Es una instal·lació particular ja que no és un panell fotovoltaic convencional sinó que es tracta d’una teula molt semblant a una coberta de pissarra. 


Sol.licita'ns més informació