FEDA té una cura especial en el respecte de la persona i del medi ambient.  

Cada cop més aquesta preocupació es tradueix en fets concrets com les diferents certificacions assolides:

  • La certificació ISO 14001 és un sistema de gestió mediambiental
  • La certificació UNE 171330 certifica la qualitat ambiental interior de l'edifici de serveis de FEDA, les oficines d'atenció al públic de Prat de la Creu i l'edifici de la central hidroelèctrica.

Sol.licita'ns més informació