El grup FEDA ha publicat els comptes de l’exercici 2022 auditats amb un resultat consolidat de -18.331.433 euros, que inclou el resultat negatiu de FEDA i els resultats positius de CTRASA, FEDA Ecoterm i FEDA Solucions.

En el tancament de comptes de FEDA, que ha tingut un resultat de l’exercici de 19.627.557 euros en negatiu, destaca el gran increment de la despesa ocasionat pels augments de preus desorbitats que es van registrar durant tot l’any. La despesa de compra d’energia va augmentar fins als 76,5 milions d’euros (en lloc dels 45,1 del 2021). Tot i així, la despesa per compra d’energia hauria estat encara 40 milions d’euros més elevada si no s’hagués comptat amb els contractes de compra d’energia a llarg termini que va signar FEDA al 2019 i 2020. Pel que fa a la resta de despeses d’explotació es van mantenir estables respecte als anys anteriors.

Altres punts destacats en l’exercici 2022 ha estat l’increment de la inversió executada, amb un total de 17 milions d’euros invertits. La major part d’aquestes partides han estat destinades a la millora de la xarxa de transport elèctric, l’ETR de la Gonarda i a la producció amb renovables, amb el nou parc solar de Grau Roig, així com al desplegament dels comptadors intel·ligents i al desenvolupament tecnològic.

Un altre punt destacat de l’any ha estat la transacció de compra de les accions de CTRASA que ha passat a ser 100% propietat de FEDA.

Finalment, l’auditoria dels comptes s’ha emès sense cap reserva i ha posat de manifest les accions dutes a terme durant aquest 2022 per fer front a les adversitats dels darrers anys.

Pel que fa a les filials, han tancat totes amb resultats positius. En el cas de FEDA Ecoterm amb 498.305 euros. Aquest resultat, a més, es genera en un any en què s’han assolit grans fites en els projectes de la filial, amb la posada en funcionament de la xarxa de fred i calor d’Escaldes-Engordany; el desenvolupament de la xarxa d’Andorra la Vella i la consolidació de la xarxa de Soldeu-el Tarter.

En tots els casos els clients han respost amb una molt bona acceptació que ha permès desenvolupar la xarxa segons el previst i mantenir les inversions. En total s’han produït  5,5 GWh d’electricitat i s’han distribuït 25 GWh d’energia tèrmica, un 53% més que a l’exercici del 2021.

Pel que fa a FEDA Solucions, també ha tancat l’exercici en positiu, amb un resultat de 36.983 euros en positiu. En aquest cas, durant l’any 2022 ha destacat la inversió feta en la plataforma Mou_T_B, que amb la incorporació de l’abonament gratuït per al transport públic, ha multiplicat el nombre d’usuaris de l’aplicació i el nombre de viatges gestionats.

Així mateix, durant el 2022 FEDA Solucions ha desenvolupat l’extensió de l’aplicació L’Uclic a la parròquia d’Encamp i ha iniciat un projecte encomanat pel Govern per implementar marquesines amb informació del transport públic a les parades d’autobús.

En aquest cas, el creixement dels ingressos més important provenen de l’augment de viatges d’autobús gestionats, que han ascendit a 4 milions de viatges.

CTRASA tanca en positiu amb un increment d’energia produïda

En el cas de CTRASA, també s’ha assolit un resultat positiu, amb un total de 802.047 euros. En aquest exercici, a més d’un increment de la producció d’electricitat respecte al 2021, també s’ha augmentat l’energia tèrmica recuperada per a la xarxa de calor, gràcies a l’ampliació de la xarxa.

Les memòries d'estats financers de FEDA i les seves filials han estat satisfactòriament auditades i es poden consultar a l'apartat d'Estats Financers del nostre web.