La societat que gestiona el centre de valorització de residus passa a formar part al  100% del grup FEDA, amb l’objectiu de millorar-ne l’eficiència. 

Forces Elèctriques d’Andorra ha formalitzat la compra de les accions de la societat pública CTRASA de manera que actualment FEDA ja és propietària del 100%. 

L’escriptura de les accions ha estat el darrer pas per formalitzar aquest canvi de gestió que es va iniciar amb l’aprovació de la Llei per a l’adaptació de la societat pública CTRASA com a instrument de gestió directa, el gener del 2022. 

Amb aquest darrer pas, CTRASA passa a formar part totalment del grup FEDA, que ja era propietària del 71,7% de les accions

L’objectiu és que es puguin aplicar mecanismes de millora de l’eficiència i adaptar el centre de valorització de residus a les necessitats de la transició energèticaaprofundint en la valorització dels residus mitjançant la producció d’electricitat i calor. 

Les accions, que fins ara eren propietat del Governs’han adquirit per un import total de 4,2 milions d’eurostot i que es revisarà en funció del valor real en el tancament de comptes de CTRASA del 2022. 

D’altra banda, en les properes setmanes està previst que es formalitzi la composició del nou Consell d’Administració de CTRASA.  

Consells d’Administració de FEDA i filials 

Aquest mateix dimecres també s’han publicat al BOPA els canvis en el Consell d’Administració de FEDA, aprovats pel Govern 

Així, el Govern ha nomenat el secretari d’Estat de Medi Ambient, Agricultura i SostenibilitatMarc Rossell, i de la directora Financera de FEDA, Marta Suñécom a membres del Consell d’Administració de FEDA. Rossell entra en substitució de César Marquina, que amb el seu nomenament com a ministre de Finances i Portaveu del Govern deixa de formar part d’aquest Consell d’Administració 

Per la seva banda, Suñé passa de ser secretaria del Consell a formar-ne part com a vocal i Imma Jiménez, amb la seva sortida de FEDA també deixa de formar part del Consell d’Administració 

Com a secretaria del Consell s’ha nomenat Elisabet Serrano. 

Igualment, el Consell d’Administració de FEDA ha aprovat també canvis en els Consells de FEDA Ecoterm i FEDA Solucions que queden de la següent manera:  

El Consell d’Administració de FEDA Ecoterm està presidit per Albert Moles i en son vocals la directora Financera de FEDA, Marta Suñé, i el gerent de FEDA Ecoterm, Jordi Travé. La secretària del consell és Elisabet Serrano. 

El Consell d’Administració de FEDA Solucions està presidit per Albert Moles i en son vocals el director d’Infraestructures i Tecnologia de FEDA, Miquel Galera, el secretari d’Estat de Medi Ambient i Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, i el gerent de FEDA SolucionsIvan Mora. La secretària del consell és Elisabet Serrano.