Com podem aconseguir el carregador domèstic?


  • Hem de dirigir-nos a les oficines de FEDA amb el document lliurat per Govern (d'atorgament de l'ajut del programa Engega) o la carta groga
  • La companyia li proposarà una sèrie de carregadors i podrà triar el que millor s’adapti a les seves necessitats en règim de lloguer
  • Els llogaters d’aparcaments necessiten una  autorització escrita del propietari de la zona comuna per poder fer la connexió. Cal tenir la plaça d’aparcament ben localitzada (adreça i número assignat)
  • Contractar un instal·lador electricista perquè faci la instal·lació necessària (veure apartat instal·lador).  Per a aquesta instal·lació elèctrica entre el comptador i el punt de càrrega, es pot demanar un ajut del programa Renova (15% del cost total de la connexió i 150 € de màxim, veure  http://www.mediambient.ad/millora-de-la-seguretat-industrial-de-les-instal-lacions-existents)

El cable de connexió el subministra FEDA i s’adapta al model del cotxe.