Com podem aconseguir el carregador domèstic?


El carregador domèstic consisteix en una caixa que conté un endoll on podrem connectar el cotxe per realitzar la càrrega. El cable de connexió el subministra el fabricant del vehicle.

La caixa del carregador inclou un comptador i un contactor per fer la recàrrega en horari nocturn (a partir de les 23 h fins a les 8 h del matí). Es pot forçar la recàrrega en qualsevol moment amb el selector.

Gestions necessàries per obtenir el carregador domèstic:

- Els llogaters d’aparcaments necessiten una  autorització escrita del propietari de la zona comuna per poder fer la connexió. Cal tenir la plaça d’aparcament ben localitzada (adreça i número assignat).

- Portar la fotocòpia de la carta groga o el comprovant de la sol·licitud del Pla Engega o el comprovant de compra del vehicle.

- Entrar la demanda d’un carregador de vehicle elèctric a FEDA.

- Contractar un instal·lador perquè col·loqui un cable de 3G6mm2 amb magnetotèrmic de 20 A i diferencial de 30 mA i perquè faci un butlletí elèctric. (veure apartat instal·lador).  Per a aquesta instal·lació elèctrica entre el comptador i el punt de càrrega, es pot demanar un ajut del programa Renova (15% del cost total de la connexió i 150 € de màxim, veure http://www.mediambient.ad/millora-de-la-seguretat-industrial-de-les-instal-lacions-existents).

FEDA ens instal·larà gratuïtament el carregador en règim de lloguer gratuït mentre duri el pla Engega i s’ocuparà del seu manteniment.

També ens proporcionarà una clau per activar gratuïtament els carregadors de la via pública.