Mides i característiques del punt de recàrrega VE domèstic

 

Pels tècnics electricistes

 

Fa falta butlletí elèctric: Per potències inferiors a 10 kW, l’electricista ha de fer un butlletí amb aquest concepte (instal·lació tipus 12: Punt de càrrega vehicle elèctric) per la potència màxima 4,6 kW, magnetotèrmic de 20 A i diferencial de 30 mA.

 

Mides i característiques del punt de recàrrega VE

  • L’armari ha d’anar col·locat a 1,20 m del terra com a mínim i a 1,80 m del terra com a màxim.

  • cable de 3G6mm2 (2 fases i terra) protegit amb magneto-tèrmic (20 A) i diferencial (30 mA) que aniran col·locats al final del cablejat i abans del punt de recàrrega.
  • La caixa fa 26,50 cm d’amplada per 35 cm d’alçada i 20 cm de profunditat.
  • La caixa es munta amb orelles de fixació directament a la paret.
  • Els forats estan separats de 29,5 cm en horitzontal i 38 cm en vertical.
  • La caixa inclou un comptador i un contactor per fer la recàrrega en horari nocturn (a partir de les 23 h fins a les 8 h del matí). Es pot forçar la recàrrega en qualsevol moment amb el selector.