Tarifes elèctriques (BOPA Decret 492/2022 30/11/2022)

La facturació mensual del subministrament d’energia elèctrica inclou l’import de l’energia consumida (nombre de kWh x terme d’energia), el de la potència (potència contractada x terme de potència), el del lloguer o el manteniment dels aparells de mesura, i l’IGI.

El terme d’energia (Te) és el preu a què es factura cada kWh consumit. El terme de potència (Tp) és una quantitat que es factura mensualment per cada kW de potència contractada.

El terme d’energia (Te) a aplicar en la facturació del nombre de kWh consumits varia segons en quin dels quatre trams establerts se situa el consum mitjà diari del període de facturació (tram 1: fins a 3,33 kWh/dia; tram 2: de 3,34 a 20,00 kWh/dia; tram 3: de 20,01 a 33,33 kWh/dia; tram 4: més de 33,33 kWh/dia).

Condicions especials

Mínim. Hi ha establert un consum mensual mínim, fixat en 20 vegades la potència contractada. Si el consum mensual en kWh és inferior a aquest mínim, es factura el consum real al preu del terme d’energia del tram que correspongui, i la diferència entre el consum real i el mínim esmentat es factura al preu del terme d’energia de mínim del mateix tram (Tem1 o Tem2).

Tarifa bonificada. És una tarifa que s’aplica als subministraments domèstics a la qual es poden acollir les persones físiques que són beneficiàries d'un ajut del Departament d'Afers Socials.

Calefacció per acumulació. Si l’usuari final disposa d’aparells d’acumulació (un aparell es considera d’acumulació quan la càrrega de la seva capacitat d’acumulació es fa exclusivament en hores de nit), pot reduir la potència dels aparells d’acumulació en la potència a contractar. Per poder-ho fer cal que es detalli en el Butlletí d’instal·lacions elèctriques la potència màxima simultània de la instal·lació (PMA) i la potència a contractar que correspon al funcionament normal de la instal·lació sense els aparells d’acumulació.

Tarifa plana

Codi tarifa

Terme de potència (Tp

Te tram 1 (Te1) [0-100 kWh]

Te tram 2 (Te2) [100-600 kWh]

Te tram 3 (Te3) [600-1.000 kWh]

Te tram 4 (Te4) [+ de 1.000 kWh

Te mínims tram 1 (Tem1)

Te mínims trams 2, 3 i 4 (Tem2)

BDP

206 cts €/kW

11,55 cts €/kWh

11,55 cts €/kWh

17,52 cts €/kWh

20,72 cts €/kWh

15,53 cts €/kWh

11,17 cts €/kWh

Tarifa amb discriminació horària

(només per a una potència igual o superior a 5,5 kW)

Codi tarifa

Terme de potència (Tp

Te tram 1 (Te1) [0-100 kWh]

Te tram 2 (Te2) [100-600 kWh]

Te tram 3 (Te3) [600-1.000 kWh]

Te tram 4 (Te4) [+ de 1.000 kWh

Te nit (Ten) [de 23 a 8 h]

Te mínims tram 1 (Tem1)

Te mínims trams 2, 3 i 4 (Tem2)

BDH

208 cts €/kW

12,74 cts €/kWh

12,74 cts €/kWh

18,35 cts €/kWh

20,72 cts €/kWh

9,25 cts €/kW

16,27 cts €/kWh

11,69 cts €/kWh

Tarifa bonificada

Fins a 8,8 kW de potència contractada.

La tarifa bonificada redueix l'import de la factura d'electricitat, ja que es paga un preu menor per l’energia consumida i s’eximeix del pagament del terme de potència contractada fins a 8,8 kW. Aquesta tarifa s'aplica als clients domèstics beneficiaris d'algun ajut social i, a partir de 2022, als clients que tenen contractada la tarifa blava domèstica amb discriminació horària també s’hi poden acollir. A més, per protegir aquesta part de la ciutadania, els decrets de modificació de tarifes del 2022 no han incrementat la tarifa bonificada.

Si ets beneficiari d’una prestació econòmica dels serveis socials i sociosanitaris del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut del Govern d’Andorra, tens la possibilitat d’accedir a la Tarifa Bonificada de subministrament elèctric.

Què és la Tarifa Bonificada?

La Tarifa Bonificada eximeix el pagament del terme de potència contractat fins a 8,8 kW a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat o dificultats econòmiques. L’objectiu és facilitar l’accés a l’electricitat a tota la població amb residència al Principat d’Andorra.

Quin descompte em representarà?

La tarifa bonificada et pot representar un estalvi que oscil·la, segons els preus de tarifes aplicables l’any 2022, entre els 6,80 euros i els 18,30 euros mensuals.

Terme de potència mensual

Potència

Blava Domèstica Plana

Blava Domèstica Horària

Tarifa Bonificada

3,3 kW

6,80 €

6,86 €

0 €

4,4 kW

9,06 €

9,15 €

0 €

5,5 kW

11,33 €

11,44 €

0 €

6,6 kW

13,60 €

13,73 €

0 €

8,8 kW

18,13 €

18,30 €

0 €

Preus segons tarifes aplicables l’any 2022, subjecte a canvis

Què he de fer per beneficiar-me de la Tarifa Bonificada?

Per facilitar-te el tràmit, el Ministeri d’Afers Socials pot demanar per tu el canvi de tarifa. Si ets beneficiari d’una prestació econòmica, pots presentar una factura de la llum i demanar al Ministeri d’Afers Socials que tramiti el canvi de tarifa.

El Ministeri d’Afers Socials determinarà, en funció de la documentació aportada, si et pots adherir a la tarifa bonificada.

Un cop feta la verificació, el Ministeri d’Afers Socials realitzarà els tràmits prop de FEDA o la distribuïdora que correspongui, per tal que aquesta tramiti el canvi de tarifa contractada.

L’entitat distribuïdora rebrà un avís i tramitarà el canvi de tarifa contractada en un termini de 24 hores.

El meu subministrament elèctric variarà d’alguna manera?

No, el servei de subministrament elèctric que tindràs serà exactament el mateix que tenies contractat anteriorment. Gaudiràs de la mateixa potència contractada i del mateix preu pel que fa als kW d’electricitat consumits. L’únic canvi serà que no se’t facturarà l’import corresponent al terme de potència contractat.

Durant quant de temps puc beneficiar-me de la tarifa bonificada?

No hi ha límit de temps, sempre i quan siguis beneficiari d’una prestació econòmica dels serveis socials i sociosanitaris del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut del Govern d’Andorra. Des del Ministeri gestionaran prop de les distribuïdores la continuïtat de la tarifa.

Em puc acollir a un altre ajut?

Sí, informa’t prop del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i igualtat del Govern d’Andorra, o bé als Serveis Socials ubicats als Centres d’Atenció Primària de la parròquia on resideixes, sobre la campanya de precarietat energètica i la de suport puntual per al pagament de la despesa energètica.

Amb la tarifa bonificada redueix la teva factura, redueix les teves preocupacions.Sol.licita'ns més informació