Què he de fer per canviar de domicili de subministrament?

Per formalitzar un canvi de domicili de subministrament us heu de personalitzar a les nostres oficines comercials i aportar la següent documentació:

Butlletí d’instal·lacions elèctriques del nou domicili a nom de la persona contractant.

Cèdula o certificat d’habitabilitat original a nom del propietari del nou domicili.

Passaport o Document Nacional d’Identitat i NIA de la persona contractant.

Ordre SEPA de domiciliació de dèbit i targeta codi IBAN.

En el cas de no poder fer la gestió personalment, delegació de poders per formalitzar el nou contracte signada per la persona contractant.