Què he de fer per canviar de domicili de subministrament?

Per formalitzar un canvi de domicili de subministrament us heu de personalitzar a les nostres oficines comercials i aportar la següent documentació:

Butlletí d’instal·lacions elèctriques del nou domicili a nom de la persona contractant.

Cèdula o certificat d’habitabilitat original a nom del propietari del nou domicili.

Passaport o Document Nacional d’Identitat de la persona contractant.

Domiciliació bancària (codi IBAN).

En el cas de no poder fer la gestió personalment, delegació de poders per formalitzar el nou contracte signada per la persona contractant.

En el cas de voler contractar la tarifa social, certificat d’ajuda social lliurat pel departament del Govern competent en matèria de benestar.