Quant tardaré a tenir el subministrament al nou domicili?

La connexió del nou domicili a la xarxa s’efectuarà en 24 hores laborables a la gestió del contracte.