Quant em costarà el canvi de domicili?

El cost d’un canvi de domicili de subministrament inclou:

  • Drets d’embrancament (connexió) : 57,48 € (IGI inclòs).
  • Bestreta (avançament de 100 hores multiplicat per la potència contractada, i pel preu del kW/hora vigent. 
  • En donar de baixa el contracte de servei de subministrament elèctric del domicili actua,l es retorna la bestreta, si s’escau, deduïnt el consum fins a la data de desconnexió del subministrament.