Què he de fer per modificar el contracte si canvio la meva instal·lació?

Per formalitzar una modificació en el contracte de subministrament, us heu de personalitzar a les nostres oficines comercials i aportar la següent documentació:

Butlletí d’instal·lacions elèctriques del nou domicili a nom de la persona contractant.

Passaport o Document Nacional d’Identitat i NIA de la persona contractant.

Ordre SEPA de domiciliació de dèbit i targeta codi IBAN.

En el cas de no poder fer la gestió personalment, delegació de poders per formalitzar el nou contracte signada per la persona contractant.

Nota: en cas d'una ampliació de potència, la decisió també està supeditada a la capacitat tècnica de la vostra instal·lació elèctrica.