Què he de fer per modificar el contracte si canvio la meva instal·lació?

Per formalitzar una modificació en el vostre contracte us heu de personalitzar a una de les nostres oficines comercials i aportar la següent documentació:

Butlletí d’instal·lacions elèctriques a nom de la persona contractant.

Passaport o Document Nacional d’Identitat  de la persona contractant.

Domiciliació bancària (codi IBAN)

En el cas de no poder fer la gestió personalment, delegació de poders per formalitzar el nou contracte signada per la persona contractant.

En el cas de voler contractar la tarifa social, certificat d’ajuda social lliurat pel departament del Govern competent en matèria de benestar.

Nota: en cas d’una ampliació de potència, la decisió també està supeditada a la capacitat tècnica de la vostra instal·lació elèctrica.