Quant tardaran a efectuar la modificació tècnica del subministrament?

La connexió amb les modificacions tècniques sol·licitades s’efectuarà en les 24 hores laborables següents a la gestió del contracte.