Quant em costarà la modificació del contracte?

El cost d’una modificació tècnica del vostre contracte inclou:

  • Drets d’embrancament (connexió) : 42,85€ (IGI inclòs).
  • Bestreta (avançament de 100 hores multiplicat per la potència contractada i per l'import del Te (preu del kW/h) ; aquest import es retorna en donar de baixa el contracte).
  • Si el client vol comprar els aparells de mesura (105,55€ o 168,25€ (IGI inclòs) i segons tipus de contracte).
  • En fer la liquidació del contracte actual es retorna la bestreta, si s’escau, deduint el consum fins a la data de la gestió.