Quant em costarà la modificació del contracte?

El cost d’una modificació tècnica del vostre contracte inclou:

  • Drets d’embrancament (connexió) : 42,85€ (IGI inclòs).
  • Bestreta (avançament de 100 hores multiplicat per la potència contractada i per l'import del preu del kW/h de la tarifa vigent.
  • En fer la liquidació del contracte actual es retorna la bestreta, si s’escau, deduint el consum fins a la data de la gestió.