Què he de fer per canviar de nom un contracte?

La subrogació (canvi de nom) d’un contracte només es pot fer entre familiars directes de primer grau, és a dir, entre pares i fills, entre germans o entre cònjuges; el tràmit és gratuït. En tots els altres casos la subrogació no es pot fer, de manera que s'ha de tramitar la baixa de l’antic titular i l’alta del nou.

Per formalitzar el canvi de nom, el nou titular del contracte ha d’anar a una de les nostres oficines comercials i aportar, segons el cas, la següent documentació:

 

Subrogació entre pares i fills o entre germans:

La corresponent sol·licitud signada per l’actual titular del contracte.

Passaport o Document Nacional d’Identitat del nou titular i NIA de la persona contractant.

Ordre SEPA de domiciliació de dèbit i targeta de codi IBAN.

En el cas de no poder fer la gestió personalment, delegació de poders signada pel nou titular del contracte.

Subrogació entre cònjuges:

La corresponent sol·licitud signada per l’actual titular del contracte.

Fotocòpia del llibre de família.

Passaport o Document Nacional d’Identitat del nou titular i NIA de la persona contractant.

Ordre SEPA de domiciliació de dèbit i targeta de codi IBAN.

En el cas de no poder fer la gestió personalment, delegació de poders signada pel nou titular del contracte.

Subrogació en cas de defunció del titular:

Certificat de defunció.

Passaport o Document Nacional d’Identitat del nou titular i NIA de la persona contractant.

Ordre SEPA de domiciliació de dèbit i targeta de codi IBAN.

En el cas de no poder fer la gestió personalment, delegació de poders signada pel nou titular del contracte.