Què he de fer per donar de baixa el contracte?

Per donar de baixa un contracte de subministrament teniu dues possibilitats:

Anar a una de les nostres oficines comercials (haureu de presentar el passaport o el document nacional d’identitat);

Omplir aquesta sol·licitud i imprimir-la. Un cop signada, enviar-la per fax al 739199 o bé per correu electrònic a l'adreça feda@feda.ad del nostre servei comercial, adjuntant una fotocòpia del passaport o del document nacional d’identitat del titular del contracte.