Com es farà la liquidació del contracte?

Un cop s’hagi efectuat la desconnexió de la xarxa, FEDA facturarà el consum real i abonarà la bestreta si s'escau, segons contracte.