Com es farà la liquidació del contracte?

Un cop s’hagi efectuat la desconnexió de la xarxa, FEDA facturarà el consum real i abonarà els aparells i/o la bestreta, segons contracte. Si desitgeu liquidar el contracte al mateix moment, heu de notificar la lectura del comptador quan feu la sol·licitud.