Quina potència he de contractar?

La potència a contractar pot variar segons la utilització que hagueu de fer de l’energia elèctrica.

També cal tenir en compte que existeixen certes limitacions tant a nivell d’instal·lacions com en  funció de la tarifa que vulgueu contractar (la tarifa social només permet contractar fins a 8,8 kW i la tarifa amb discriminació horària és per a contractes amb potències a partir de 5,5 kW).