Què he de fer per contractar el subministrament?

Per formalitzar l'alta de subministrament elèctric per a un habitatge us heu de personalitzar a una de les nostres oficines comercials i aportar la següent documentació:

Butlletí d'instal·lacions elèctriques a nom de la persona contractant.

Cèdula o certificat d'habitabilitat original a nom del propietari de l'habitatge.

Passaport o Document Nacional d'Identitat i NIA de la persona contractant.

Ordre SEPA de domiciliació de dèbit i targeta de codi IBAN.

En el cas de no poder fer la gestió personalment, delegació de poders per formalitzar el contracte signat per la persona contractant.

En el cas de voler contractar la tarifa bonificada, s'ha de gestionar amb el Ministeri d'Afers Socials que pot demanar per tu el canvi de tarifa. Si ets beneficiari d'una prestació econòmica, pots presentar una factura de la llum i demanar al Ministeri d'Afers Socials que tramiti el canvi de tarifa.

El Ministeri d'Afers Socials determinarà, en funció de la documentació aportada, si et pots adherir a la tarifa bonificada.

Un cop feta la verificació, el Ministeri d'Afers Socials realitzarà els tràmits prop de FEDA o la distribuïdora que correspongui, per tal que aquesta tramiti el canvi de tarifa contractada.

L'entitat distribuïdora rebrà un avís i tramitarà el canvi de tarifa contractada en un termini de 24 hores.