Què he de fer per contractar el subministrament?

Per formalitzar l’alta de subministrament elèctric per a un habitatge us heu de personalitzar a una de les nostres oficines comercials i aportar la següent documentació:

Butlletí d’instal·lacions elèctriques a nom de la persona contractant.

Cèdula o certificat d’habitabilitat original a nom del propietari de l’habitatge.

Passaport o Document Nacional d’Identitat  de la persona contractant.

Domiciliació bancària (codi IBAN).

En el cas de no poder fer la gestió personalment, delegació de poders per formalitzar el contracte signada per la persona contractant.

En el cas de voler contractar la tarifa social, certificat d’ajuda social lliurat pel departament del Govern competent en matèria de benestar