Quant tardaré a tenir el subministrament?

La connexió a la xarxa s’efectuarà en 24 hores laborables a la signatura del contracte.