Quant em costarà l’alta de subministrament elèctric?

El preu de la contractació del servei es divideix en diversos conceptes:

  • Drets d’embrancament (connexió) : 57,48 € (IGI inclòs).
  • Bestreta (avançament de 100 hores multiplicat per la potència contractada, aquest import es retorna en donar de baixa el contracte).
  • Si el client vol comprar els aparells de mesura (105,55 € o 168,25 € (IGI inclòs) i segons tipus de contracte).