Quant em costarà l’alta de subministrament elèctric?

El preu de la contractació del servei es divideix en diversos conceptes:

  • Drets d’embrancament (connexió) : 57,48 € (IGI inclòs).
  • Bestreta (avançament de 100 hores multiplicat per la potència contractada i pel preu del kW/hora vigent. Aquest import es retorna en donar de baixa el contracte).

Exemple: per a un contracte de 5,5 kW de potència contractada.

Drets d'embrancament: 57,48 euros

Bestreta: 100 x (5,5 x 0,1204 euros*) = 66,22 euros

* preu del kW/hora de la tarifa vigent.