Panell radiant

La utilització de panells radiants és una bona solució si es busca un sistema de calefacció estètic i que recordi l’escalfor dels rajos del sol.

Com funciona?

El panell està fet per una placa d’acer, de vidre o de pedra, i incorpora una resistència que l’escalfa. La calor s’emet per radiació; a la vegada, és absorbida i difosa pels objectes i les superfícies que troba.

Quins avantatges té?

  • Escalfor suau, continuada i uniforme
  • Sensació immediata de confort
  • Estètica moderna i gamma de models i de dimensions
  • Gran precisió de regulació

Consells d’ús

  • No s’han de disposar mobles, cortines o altres objectes davant o damunt dels panells radiants, ja que dificultarien la bona difusió de la calor.
  • Si s’abaixa el termòstat per absència, quan el torneu a fer pujar no el poseu al màxim; regulant-lo a la posició de confort, la temperatura pujarà igual de ràpid i sense despesa suplementària.

Consells tècnics

  • Els panells radiants són molt adients per instal·lar en sales d’estar, peces de gran alçada o espais amb escales.