Tarifa Blava professional

La tarifa blava professional arriba fins a 20 kW de potència contractada. Existeix la tarifa plana i la tarifa amb discriminació horària.

Tarifa Vermella

La tarifa vermella per empreses s'utilitza per potències entre 25 kW i 250 kW de potència contractada. Existeix la tarifa plana i la tarifa amb discriminació horària.

Tarifa Verda

La tarifa verda per empreses s'utilitza per una potència contractada superior a 250 kW. Existeix la tarifa plana i la tarifa amb discriminació horària.


Sol.licita'ns més informació