Reglaments

La normativa vigent en qüestions de subministrament d’energia elèctrica té com a origen el Reglament provisional de la distribució de l’energia elèctrica, aprovat pels Delegats Permanents dels Coprínceps el 28 de juliol del 1975. Uns anys més tard, concretament el 2 de novembre del 1988, el Govern va aprovar el Reglament d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Ambdós documents han estat modificats en múltiples ocasions. A continuació trobareu els enllaços per poder consultar les modificacions aprovades i publicades al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), i que continuen vigents.

Decret, del 16 de desembre del 1992, de modificació parcial del reglament provisional de la distribució de l’energia elèctrica (BOPA 52, any 4, del 23 de desembre del 1992).

Modificació, del 6 de desembre del 1994, del Reglament d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió (BOPA 72, any 6, del 14 de desembre del 1994).

Correcció d’errata, del 19 d’abril del 1995, relativa a la Modificació del Reglament d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió, publicada al Butlletí núm. 72, any 6 (BOPA 23, any 7, del 26 d’abril del 1995).

Decret, del 21 d’abril del 1999, de modificació parcial del Reglament d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió (BOPA 24, any 11, del 28 d’abril del 1999).

Decret, del 6 de febrer del 2008, de modificació del Reglament d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió (BOPA 13, any 20, del 13 de febrer del 2008).

Decret, del 27 d’agost del 2008, d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió (BOPA 64, any 20, del 3 de setembre del 2008).

Decret, del 18 de març del 2009, de modificació del Reglament provisional de distribució de l’energia elèctrica (BOPA 24, any 21, del 25 de març del 2009).

Decret, del 18 de març del 2009, de modificació del Reglament d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió (BOPA 24, any 21, del 25 de març del 2009)

També pot ser del vostre interès l’Edicte, del 20 de desembre del 2005, pel qual s’aproven les noves tarifes de contractació, de treballs per administració i de l’execució de treballs d’extensió o modificació de la xarxa de distribució realitzats per FEDA, aplicables als clients de FEDA (BOPA 107, any 17, del 28 de desembre del 2005).