Detalls de rases i arquetes d’obra civil

En els següents documents en format DWG trobareu detalls dels diferents tipus de rases i d’arquetes normalitzats per FEDA, així com de portes d’estacions transformadores i reixes de ventilació.