Requeriments

En el moment de redactar un projecte tècnic que impliqui donar d’alta un nou servei de subministrament elèctric, o modificar-ne o ampliar-ne un de ja existent, cal tenir en compte els diferents requeriments que demanarà FEDA quan la persona que vulgui contractar el subministrament d’energia elèctrica el sol·liciti, com poden ser la definició de les necessitats de subministrament o les previsions tècniques relatives a les instal·lacions i els espais necessaris. En aquest enllaç es detalla, en funció del tipus i de la potència de la instal·lació, quin és el document tècnic que caldrà presentar en el moment d’efectuar la sol·licitud i quina persona l’haurà d’emetre.