Quina potència necessita el client?

L’electricista que redacta el Butlletí d’instal·lacions elèctriques ha d’indicar-hi quina és la potència màxima a contractar pel client.