Per a instal·ladors

Quina potència necessita el client?

L’electricista que redacta el Butlletí d’instal·lacions elèctriques ha d’indicar-hi quina és la potència màxima a contractar pel client. Per tenir una orientació sobre la potència més adient a les necessitats dels clients domèstics, podeu consultar el nostre simulador de recomanacions.