Quina potència i quin grau d’utilització he de contractar?

L’electricista que efectua el butlletí d’instal·lacions elèctriques us indicarà la potència màxima a contractar. El grau d’utilització l’haureu d’escollir segons el consum d’energia que tingueu.