Què he de fer per canviar de domicili de subministrament?

Es considera que té lloc un canvi de domicili si al nou local es manté la mateixa modalitat de tarifa (blaves professionals, vermelles, verdes). Si el trasllat implica un canvi de modalitat de tarifa, es cobrarà el preu corresponent a la nova tarifa com en el cas d’un contracte nou.

Per formalitzar un canvi de domicili de subministrament heu d’anar a una de les nostres oficines comercials i aportar la següent documentació:

Butlletí d’instal·lacions elèctriques del nou local a nom del titular del Registre de Comerç o de l’empresa contractant.

Passaport o Document Nacional d’Identitat del titular del Registre de Comerç.

Registre de Comerç i NRT.

Domiciliació bancària (document SEPA).

En el cas de no poder fer la gestió personalment, delegació de poders per formalitzar el nou contracte signada pel titular del Registre de Comerç.