Quant em costarà el canvi de domicili de subministrament?

El cost d’un canvi de domicili de subministrament inclou:

  • El canvi de domicili (drets de trasllat), al preu de 57,47 € (IGI inclòs).
  • L’actualització de la bestreta pagada en el moment de fer la contractació.