Què he de fer si em quedo sense subministrament elèctric?

Quan “se’n va la llum”, la primera cosa que heu de fer és verificar si la manca de subministrament només afecta el vostre local. Si el tall també afecta locals veïns o serveis comuns, truqueu gratuïtament al 145, el telèfon d’avaries de FEDA, hi trobareu un equip de professionals durant les 24 hores del dia. Per localitzar més fàcilment l’avaria, us demanarem que ens faciliteu la vostra adreça, el nom i el número de telèfon, per poder-vos demanar informació complementària, si escau.

Si la manca d’electricitat només afecta el vostre local, reviseu el Quadre General de Comandament i Protecció, i actueu en funció de l’anomalia detectada:

  • Si s’ha desconnectat un Petit Interruptor Automàtic (PIA) del Quadre General i no és possible tornar-lo a connectar, reviseu la instal·lació i els aparells que hi estan connectats. Podríeu tenir un aparell en mal estat o bé podríeu haver sobrecarregat la línia en posar massa aparells en funcionament. Quan hàgiu trobat l’aparell avariat o hàgiu desconnectat alguns aparells, torneu a connectar el PIA.
  • Si salta l’interruptor diferencial (DIF) del Quadre General i no es pot tornar a connectar, segurament teniu algun aparell defectuós. En aquest cas, heu de seguir els passos següents:
  1. Desconnecteu tots els PIA.
  2. Torneu a connectar el diferencial.
  3. Connecteu els PIA d’un en un fins que trobeu el circuit que provoca la desconnexió del diferencial.
  4. Quan trobeu el circuit que provoca la desconnexió del diferencial, desendolleu tots els aparells d’aquest circuit, connecteu el diferencial i el PIA, i endolleu els aparells d’un en un fins que trobeu el defectuós.
  5. Aviseu l’electricista perquè revisi l’aparell.
  • Si es dispara l’interruptor de control de potència (ICP) del Quadre General, esteu demanant més potència que la que permet la instal·lació. En aquest cas heu de desconnectar aparells fins que no salti l'ICP. Si es produeix sovint aquest problema, heu de fer revisar la instal·lació per un electricista, que determinarà si heu de modificar la instal·lació o si us cal un augment de la potència contractada.
  • Si s’ha desconnectat el disjuntor de FEDA, situat habitualment a l’entrada de l’espai on hi ha el comptador, vol dir que absorbiu més potència que la que teniu contractada i que heu de desconnectar aparells fins que no salti el disjuntor. Si aquest problema és freqüent, per solucionar-lo heu de demanar un augment de potència.
  • Si heu fet les comprovacions anteriors i el tall de subministrament es manté, tot i estar ben connectats el disjuntor de FEDA i el Quadre General de Comandament i Protecció, truqueu al telèfon d’avaries gratuït (145) perquè els nostres operaris verifiquin la instal·lació.