Què he de fer per modificar el contracte si canvio la meva instal·lació?

Es considera una modificació de la instal·lació qualsevol canvi de potència i/o de tensió, si es manté la mateixa modalitat de tarifa (blaves professionals, vermelles, verdes). Si la modificació implica un canvi de modalitat de tarifa, es cobrarà el preu corresponent a la nova tarifa com en el cas d’un nou contracte.

Per formalitzar en el contracte una modificació de la vostra instal·lació heu d’anar a una de les nostres oficines comercials i aportar la següent documentació:

Butlletí d’instal·lacions elèctriques a nom del titular del Registre de Comerç o de l’empresa contractant.

Passaport o Document Nacional d’Identitat del titular del Registre de Comerç.

Registre de Comerç i NRT.

Domiciliació bancària (codi IBAN), si és diferent a la del contracte vigent.

En el cas de no poder fer la gestió personalment, delegació de poders per formalitzar el nou contracte signada pel titular del Registre de Comerç.