Convector

Si allò que es busca és una calefacció eficient i amb els aparells en harmonia amb la decoració, la utilització de convectors és la millor opció.

Com funciona?

El convector escalfa l’aire per convecció natural: l’aire entra per la part baixa de l’aparell, s’escalfa mitjançant la resistència situada a l’interior i s’evacua, calent, per la part superior.

Quins avantatges té?

  • Simplicitat
  • Eficàcia
  • Pujada de temperatura ràpida
  • Precisió del grau de regulació
  • Varietat de dimensions i de formes (integració en qualsevol espai)
  • Discreció (és el més petit dels aparells de calefacció)

Consells d’ús

-     No s’han de disposar mobles, cortines o altres objectes davant o damunt dels convectors, ja que dificultarien la bona difusió de la calor.

-     Si s’abaixa el termòstat per absència, quan el torneu a fer pujar no el poseu al màxim; regulant-lo a la posició de confort, la temperatura pujarà igual de ràpid i sense despesa suplementària.

Consells tècnics

-     El convector s’adapta perfectament a les peces de volum mitjà, per exemple, habitacions i cuines.

-     Els convectors amb sortida d’aire frontal són els més eficaços.