Pot tramitar el contracte algú que no sigui el titular?

Sí, però amb una delegació de poders signada pel titular del contracte.