Es pot fer el canvi de nom d’un contracte a favor del nou llogater o propietari de l’habitatge?

El canvi de nom (subrogació) d’un contracte només es pot fer entre familiars directes de primer grau, és a dir, entre pares i fills, entre germans o entre cònjuges. En tots els altres casos no es pot fer un canvi de nom, havent de tramitar la baixa de l’antic titular i l’alta del nou.