Què he de fer per canviar de nom un contracte?

La subrogació (canvi de nom) d’un contracte només es pot fer entre una societat i els socis o entre dues societats. En tots els altres casos la subrogació no es pot fer, de manera que s'ha de tramitar la baixa de l’antic titular i l’alta del nou.

Per formalitzar el canvi de nom, el nou o els nous titulars del contracte han d’anar a una de les nostres oficines comercials i aportar, segons el cas, la següent documentació:

Registre de societat de la societat o de les dues societats.

La corresponent sol·licitud signada per l’actual titular del contracte.

Passaport o Document Nacional d’Identitat dels socis de la societat o de les societats.

Registre de Comerç i NRT

Domiciliació bancària (codi IBAN).

En el cas de no poder fer la gestió personalment, delegació de poders signada pels socis de la societat o de les dues societats.